Repòrter, desembre de 1994 | Arenys de Mar aprova el pressupost del 94 quan Pineda ja té el del 95L'Ajuntamentd'Arenys de Mar ha aprovat el pressupost de 1994 amb onze mesos de retard, dos més que l'any passat. L'oposició considera que més que d'un pressupost es tracta d'una «liquidació", atès que falten pocs dies per finalitzar l'exercici en curs. En la sessió plenària del 18 de novembre, l'equip de govern —PSC i PP— també va aprovar la liquidació dels comptes municipals dels anys 1992 i 1993. Aquests fets demostren el ritme que porta l'administració que dirigeix l'alcalde d'Arenys, Ignasi Moreno, ja que a l'altre plat de la balança—quant a rapidesa es refereix es troba l'Ajuntament de Pineda, que dos dies abans ja havia aprovat el pressupost per a 1995. El consistori pinedenc va aprovar el pressupost d'aquest any el 24 de març, fa tan sols vuit mesos.

El regidor d'Hisenda d'Arenys de Mar, Josep Bancells, va manifestar que el pressupost d'aquest any ha experimentat poques variacions respecte al de l'any passat, ja que la xifra global ha augmentat uns 30 milions —passant de 898 a 932—, mentre que el capítol d'inversions ha ascendit 4 milions, de 147 a 151. Les obres més destacades d'aquest capítol han estat la segona fase de l'entorn de l'edifici Xifré (37 milions), la remodelació dels camps d'esports (30), la urbanització del Parc de Lourdes (24), l'ampliació de les pistes esportives (13) i la construcció de la plaça-carrer Santa Maria (12). El caos administratiu de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, però, contrasta amb el seu nivell d'endeutament, que només és del 4,78% —el màxim permès és el 25%—, un dels més baixos de l'Alt Maresme.

Durant la sessió plenària, el regidor de CiU Ramon Vinyes va preguntar-se per què han trigat tant a aprovar el pressupost. El regidor d'IC, Vicenç Martí, considera que l'equip de govern «no ha sabut marcar unes directrius definitòries de la seva actuació», l'acusa d'haver-hi inclòs despeses provinents d'altres exercicis i de no haver «engrescat la població» amb el pressupost. El regidor d'ERC, Sebastià Sardiné, per la seva part, va afirmar que el pressupost és una «liquidació» i va qualificar-ho de «fal·làcia surrealista». «No sabem cap a on anem perquè no és una actuació finalista», va dir Sardiné.

El regidor d'Hisenda va tornar a utilitzar l'argument del nou pla comptable i de la «falta d'adaptació del personal» com a justificació del retard. Bancells espera que l'aprovació del pressupost del 94 doni a peu a «una nova etapa» i es va comprometre a aprovar el de l'any 1995 abans d'acabar el mes de desembre. Els grups de l'oposició també van votar contra la liquidació dels comptes delsanys 1992 i 1993. Ramon Vinyes va dir que els números no quadren, Vicenç Martí va afirmar que l'equip de govern els ha falsejat legalment i Sebastià Sardiné va assegurar que la liquidació no s'ha efectuat «partida per partida» sinó que, segons ell, «els comptes s'han fet anar bé». En una intervenció breu, l'alcalde Ignasi Moreno va respondre negant que s'hagin falsejat les liquidacions i recordant que cap membre de l'oposició —CiU, IC i ERC— ha presentat al·legacions.La disconformitat entre equip de govern i oposició també es va reflectir en l'aprovació de les noves ordenances fiscals per l'any vinent, que augmenten globalment un 3,5%.  Moreno va afirmar que durant dos anys no s'han apujat els impostos i va argumentar l'augment d'ara dient que l'Estat ha modificat els valors cadastrals. El regidor de CiU va criticar l'augment de l'Impost d'Activitats Econòmiques (lAE) perquè els botiguers es veuran perjudicats durant l'execució del cobriment de la riera i va lamentar l'increment de la taxa d'escombraries, amb motiu de l'entrada en servei de la incineradora de Mataró. El representant d'IC va aplaudir la pujada dels impostos d'acord amb l'augment del cost de la vida, però va atacar que s'incrementin «les necessitats» i s'afavoreixin «els privilegis». El regidor d'ERC va abordar el tema de la incineradora manifestant que retardarà la implantació de la recollida selectiva, a més d'encarir les taxes i perjudicar el medi ambient.

Pressupost «realista» a Pineda

L'equip de govern de Pineda —PSC— va aprovar un pressupost de 1.530 milions per a l'any vinent, que representa un augment del 15% en relació amb el d'aquest any, que inicialment era de 1.320 milions. El capítol d'inversions reals està dotat amb 233 milions, que es destinaran a la construcció del pavelló poliesportiu (amb una aportació municipal de 77 milions), la urbanització del passeig marítim (70), redacció de projectes (22), adquisició de material informàtic (10), recuperació de carrers (10) i ampliació del local provisional de l'institut (9), entre d'altres. L'alcalde de Pineda, Josep Lluís Fillat, va expressar en el ple del 16 de novembre que la intenció del govern és augmentar la inversió en equipaments i millorar els serveis. Segons Fillat, la construcció d'una piscina coberta i d'un centre cívic al barri del Poblenou s'hauran de deixar per a altres exercicis.

L'alcalde va destacar l'esforç de contenció —la despesa ha passat de 1.400 milions l'any 1991 a la xifra del .200 el 1993— i la congelació dels impostos, a excepció dels que varien pels valors cadastrals i l'augment del cost de la vida. «Aquesta és una bona notícia», va dir Pillat, que va qualificar el pressupost de «realista». L'alcalde de Pineda creu que el consistori contribuirà a generar riquesa perquè a part de les inversions municipals hi ha molts projecte finançats per altres administracions. Durant la seva exposició, Josep Lluís Fillat va destacar la creació de l'Escola-Taller Serra i Moret i el conveni signat amb l'INEM per contractar 10 persones de més de 45 anys. A l'escola-taller, en canvi, hi ha 45 alumnes.

L'oposició —CiU i PP— va votar-hi en contra, si bé l'argumentació i l'actitud d'un grup i de l'altre va ser força diferent. El regidor convergent Joan Morell, després de felicitar l'interventor per la rapidesa en la confecció del pressupost, va afirmar que el capítol d'ingressos és «força prudent», per la qual cosa no veuria malament que s'en produís un increment «moderat». Morell, però, va dir que «en alguns aspectes Pineda encara és una població cara». El regidor de CiU va criticar que la despesa corrent augmenti un 21% i que les subvencions a entitats esportives i culturals baixin tant.

Joan Morell també va lamentar que Ràdio Pineda vegi augmentada de 3,5 a 6 milions de pessetes l'aportació directa de l'Ajuntament, ja que es podria repartir més amb altres mitjans de comunicació com la televisió o revistes. El grup convergent troba «excessiu» que dels 233 milions d'inversions reals, 200 s'hagin d'obtenir a través del crèdit bancari. «Si tant superàvit hi ha, es podrien finançar les inversions», va manifestar. L'alcalde havia dit anteriorment que la liquidació del pressupost de 1993 desprèn un superàvit de 228 milions. «Ens podem felicitar perquè no s'han complert els mals auguris que hi havia sobre aquesta administració», va declarar Fillat, en una clara referència al grup de CiU.

El regidor d'Hisenda, Emili Pérez, va lamentar que elsconvergents no presentessin «ni una sola proposta». «Diguin com ho farien vostès, perquè només han dit que gastarien menys», va afirmar Pérez. La intervenció del regidor del PP, Norbert Pelàez, va ser més dura que la de Morell. D'entrada, el regidor del PP va recordar que l'Ajuntament pagarà 99 milions de pessetes en interessos bancaris durant 1995 i que l'endeutament municipal és de 1.450 milions. Pelàez entén que la situació és «complicada» i creu que el govern socialista serà recordat «com el que més endeutament va deixar en malbaratament i festetes». El regidor del PP va qualificar d'«aberració» que l'Ajuntament sigui qui hagi de pagar el lloguer de l'institut de secundària, perquè això vol dir que els pinedencs paguen dues vegades per aquest concepte.

En tractar sobre les subvencions, Pelàez va dir que l'ajut econòmic que es donarà a la Creu Roja és «un encert», mentre que va criticar que les entitats locals pràcticament no en rebin cap. quan la UER obtindrà un milió de pessetes. «És un greuge comparatiu i s'hauria de fer un equilibri entre totes», va dir. El representant del PP també va mostrar-se partidari de suprimir el Complot. Les paraules de Pelàez van irritar l'alcalde i els seus regidors. Fillat va afirmar rotundament que l'endeutament de l'Ajuntament no és pas de 1.450 milions i va rebatre l'argument de «malbaratament» dient que els diners s'han destinat a inversions necessàries. «Quan vàrem arribar a aquí no hi havia res. Reconec que potser hem gastat en coses que no feien falta, però s'han fet moltes infraestructures i hem captat inversions de fora», va sentenciar Fillat.

El regidor d'Hisenda va acusar Pelàez de no entendre els números perquè, segons ell, l'endeutament real ascendeix a 757 milions. El regidor de Cultura, Emili Biosca, també va sortir al pas de la intervenció de Pelàez, ja que com és habitual el Complot va ser motiu de crítica per part de l'oposició, quant a despesa es refereix. «La partida del Complot representa el 0,75% del pressupost global, mentre que totes les de Cultura sumen el 3%. Creu que amb això arreglaríem l'endeutament?», va exclamar el regidor Emili Biosca.El dèficit de Firamar i les dimissions

El dèficit de 18 milions de pessetes acumulat per la primera fira comercial d'Arenys de Mar —Firamar— ha estat inclòs en el pressupost de 1994. En el ple en què l'equip de govern va aprovar el pressupost, el regidor d'ERC va afirmar que no era «gens seriós» incloure aquest dèficit perquè la comissió de Firamar encara no ho havia liquidat. «Ens volen colar un gol perquè intenten legitimar  unes despeses fetes de forma incorrecta», va dir Sardiné. El representant d'ERC va demanar que el dèficit de Firamar es retirés del pressupost, però la seva proposta no va ser acceptada. Dies abans, però, l'alcalde Ignasi Moreno va manifestar a Ràdio Arenys que no descartava la dimissió del regidor de Governació, Comerç i Turisme, Desideri Vives, arran de la mala gestió econòmica del certamen. «Cal iniciar una dinàmica d'anàlisi i reflexions que evidentment pot tenir aquestes conseqüències polítiques», va afirmar l'alcalde d'Arenys de Mar.

«Els números són molt clars i s'ha de trencar el missatge de màfia que sembla que es potencia des d'alguns sectors en contra de l'equip de govern», va afegir Moreno. Les crítiques de l'alcalde anaven dirigides contra  el fins fa poc regidor socialista Desideri Vives, que continua al govern però com a  independent, atès que ha deixat el PSC. El regidor del PP, Francesc Pi, en qualitat de president de l'agrupació local, es va afegir a  l'atac de l'alcalde contra el regidor responsable de Firamar. Pi va acusar Vives d'abandonar les seves funcions com a gestor dels  diners públics i de no assumir les seves responsabilitats.

L'alcalde d'Arenys ha carregat contra el director de Firamar, Jacinto Ramos, en més d'una ocasió. Moreno considera que Ramos és el responsable del retard per saber els resultats econòmics de la fira, que es va celebrar el mes de juliol, i va acusar-lo de presentar factures inacceptables. «Vaig tenir una conversa conflictiva amb ell, no em va entendre i va fer comentaris desgra-ciats», va manifestar l'alcalde en referència a Jacinto Ramos. Dos funcionaris municipals s'han hagut de dedicar amb detall a estudiar les factures.

Ignasi Moreno descarta rotundament algun possible desviament de diners en benefici particular, però ha acceptat la proposta del regidor d'IC d'estudiar les des-peses detalladament. Vicenç Martí també va reclamar responsabilitats polítiques a Desideri Vives, tot i que entén que l'alcalde també n'hauria de tenir. Malgrat el caos comptable i econòmic de la primera edició, l'alcalde d'Arenys i el portaveu del  PP creuen que Firamar ha de continuar l'any vinent.

(Article de Saül Gordillo a la revista Repòrter, número 29, desembre de 1994, pàgines 20-23.)
 

Estigues al dia. Subscriu-te al butlletí