Repòrter, octubre de 1993 | El regidor d'Hisenda de Calella admet que incomplia la llei i torna dinersEl regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Calella, el trànsfuga del PP Josep Maria Gallart, va reconèixer en la sessió plenària del 9 de setembreque ha actuat «il·legalment» perquè la seva empresa subministrava material al consistori i va fer públic que ha tornat 200.000 pessetes a les arques municipals en concepte dels beneficis obtinguts. El Reglament de contractació de les corporacions locals, aprovat per decret el 9 de gener de 1953, estableix que cap regidor pot ser contractista d'obres i serveis públics per a l'administració perquè és «incompatible». El regidor d'Hisenda va afirmar en el ple que ha pres aquesta decisió per les «pressions» de l'oposició. Els regidorsdeisgrups de l'oposició —PSC, PP, ERC i IC— han tingut accés a les factures de l'any passat de proveïdors del consistori i en una roda de premsa celebrada a principis d'any van denunciar aquestes irregularitats. Segons l'oposició, durant els dos anys que Gallart porta a l'Ajuntament de Calella la seva empresa —una ferreteria— hauria pogut facturar al consistori uns tres milions de pessetes. L'oposició també ha denunciat el fet que l'Ajuntament no demanava pressupostos comparatius a d'altres ferreteries abans de realitzar les compres a l'empresa del regidor. Gallart ha manifestat que la seva empresa no continuarà subministrant material a l'Ajuntament.

En la mateixa sessió plenària, l'equip de govern—CiU i Grup Mixt—va intentar aprovar una moció d'urgència en què es demanava al portaveu del PP, Miquel Tur, que tornés a l'Ajuntament els beneficis obtinguts amb un contracte que la seva empresa —Termotur SL, de calefaccions i aire condicionat— va signar el juliol de 1991 amb l'Hospital Sant Jaume de Calella. L'empresa de Miquel Tur va instal·lar la calefacció i l'aire condicionat de la segona fase de l'Hospital Sant Jaume, amb un pressupost de 21 milions de pessetes. L'empresa de Tur, però, va participar en un concurs públic amb dues empreses més i la seva va ser l'oferta més econòmica. L'empresa Calefacciones López demanava 22.150.000 pessetes, mentre que Climaterm en pressupostava 34.675.200. La moció presentada pel portaveu de CiU, Josep Maria Parella, no es va posar a votació perquè Tur havia marxat de la sala de plens moments abans perquè, segons va dir, es trobava malament. La intenció de Parella és que Tur abandoni el càrrec de regidor o que renunciï a aquest contracte i que retorni els beneficis obtinguts. Miquel Tur ha manifestat a REPÒRTER que la seva empresa va rebre la petició de participar en el concurs públic de l'Hospital —que és un organisme autònom municipal— abans de les últimes eleccions locals, quan encara no era regidor. Segons Miquel Tur, la seva empresa va presentar un pressupost el 20 de maig de 1991, que pujava a 26.382.000 pessetes, però el va rebaixar a 23 milions. Quan Tur va entrar a l'Ajuntament va decidir rebaixar-lo 2 milions de pessetes.

L'alcalde i la secretària

El portaveu del PP considera que l'alcalde, i la secretària de l'Ajuntament, Mercedes Oliva Mena, són els responsables d'aquesta presumpta il·legalitat comesa perquè, segons ell, en cap moment el van avisar d'aquest fet. El reglament mencionat anteriorment també diu: «el secretari i l'interventor s'encarregaran especialment, sota la seva responsabilitat, que no s'infringeixi aquesta prohibició, i a l'efecte formularan quan procedeixi, dintre de la seva respectiva competència, l'advertència de manifesta il·legalitat en la reforma que determina l'article 232 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals». La secretària de l'Ajuntament s'ha limitat a manifestar que la gestió de l'Hospital —que té un Patronat Municipal presidit per l'alcalde— és independent del consistori. En canvi, el regidor de Sanitat i president del Consell d'Administració de l'Hospital, Xavier Pacheco, —independent a la llista de CiU— ha reconegut que la secretària de l'Ajuntament el va advertir que la concessió del concurs a l'empresa Termotur SL podria suposar una vulneració de la llei, amb la qual cosa contradiu les manifestacions de la mateixa secretària. Segons Pacheco, la secretària supervisa la gestió administrativa de l'Hospital ja que és de titularitat municipal. «Ella ens va dir que podria ser il·legal, però va dir que no n'estava segura i per tant, davant d'aquest dubte, nosaltres vàrem decidir concedir el concurs a Termotur SL. No podíem rebutjar la millor oferta per un dubte», va dir Pacheco. L'alcalde no ha volgut realitzar cap declaració sobre aquest tema.

En el moment de tancar aquesta edició, l'equip de govern no havia convocat cap ple per intentar aprovar la moció proposada per Parella. Segons ha pogut saber REPÒRTER, l'oposició està disposada a realitzar una campanya per criticar durament la gestió econòmica de l'equip de govern i proposar la creació d'una comissió per investigar les «incompatibilitats» en què puguin haver incorregut els regidors.Referèndum sobre nudistes

El grup municipal del PP de l'Ajuntament de Calella, a l'oposició, va presentar 18 mocions en el ple del 9 de setembre, però totes van ser rebutjades per l'equip de govern, que en alguns punts va rebre el suport d'IC. Una de les mocions del PP que més polèmica va generar va ser la proposta de prohibir el nudisme a la platja de les Roques. El portaveu del PP, Miquel Tur, va manifestar que l'Ajuntament hauria de promoure un referèndum popular per decidir si es permet que els nudistes «ocupin» la platja de les Roques. Miquel Tur considera que aquest és «un indret massa maco perquè la gent vagi despilotada» i vol que es «recuperi» aquest espai «per als nostres ciutadans i visitants d'hàbits i costums normalitzats». Els portaveus d'ERC, Jaume Puig, i d'IC, Joan Juhé, van votar en contra d'aquesta moció a l'igual que l'equip de govern, mentre que el PSC es va abstenir. Jaume Puig va dir que els nudistes «no fan mal a ningú» i Joan Juhé va qualificar de «perillós» el contingut de la moció. El portaveu del Grup Mixt, el trànsfuga del PSC Martí Barrera, va dir que Tur manté «actituds intolerants» i el va convidar a anar junts a la platja de les Roques ja que Barrera havia fet nudisme fa temps, segons va reconèixer en el ple. El portaveu de CiU, Josep Maria Parella, va recordar que cap llei prohibeix aquest tipus d'activitats. El grup del PP pretenia que l'Ajuntament es definís sobre aquesta platja ja que és de les anomenades «tolerades» , però no és reconeguda com a nudista de forma oficial. Miquel Tur considera que els nudistes no aporten cap benefici econòmic a la població i lamenta que «els nens d'alguns nudistes puguin comparar els membres dels seus pares amb els d'altres nudistes», segons va afirmar. La presidenta del Club Català de Naturisme i de la Federació Espanyola de Naturisme, Maria Fernanda Nevado, va manifestar al diari El Punt que la proposta del PP era «demencial» perquè, segons ella, «és una discussió que no durà enlloc, ja que la gent té molt assumit que aquesta és una platja naturista des de fa molts anys».

Una altra de les propostes del PP més destacables va ser la de canviar el nom de la plaça d'Espanya per plaça del Bunyol, que va ser rebutjada per l'equip de govern, menys les abstencions de Parella, Pacheco i Montserrat Casaus. El regidor d'IC també es va abstenir, mentre que PP, ERC i PSC van votar a favor.

(Informació de la revista Repòrter, número 15, octubre de 1993, pàgines 16 i 17.)
 

Estigues al dia. Subscriu-te al butlletí