10 passos per salvar Estela

Salvem la revista Estela de #calella #Maresme 66 anys d'història local #premsa #catalunya #igers #igerscalella #igersmaresme

La reacció positiva d'un grup de calellencs per intentar salvar Estela és il·lusionant, i els actuals responsables de la revista han sabut valorar la resposta i l'escalf rebut en uns moments difícils. Si no es produeix un "miracle", a finals d'any tancarà l'única publicació periòdica de Calella després de 66 anys d'història. Hi ha dues idees que algunes persones estan fomentant sobre Estela i que em nego a acceptar. La primera, que Estela és un projecte superat, un mitjà agònic o un cadàver en els temps actuals de xarxes socials i mitjans digitals. La segona, que és una publicació d'una "empresa privada", com si això (que és molt dir, tractant-se d'una revista parroquial) volgués dir que allibera de qualsevol compromís l'administració i el sector públic. Vagi per endavant que estic en contra d'aquestes dues idees que alguns intenten traslladar. Estela és una capçalera i una marca que, degudament reinventada, pot revifar i la seva vocació de servei públic com a mitjà de comunicació plural pot quedar reforçada al marge dels eventuals intents de control polític o municipal sense que això impliqui que l'administració (local o nacional) se n'hagi de desentendre. Estela ha de ser independent, lliure i plural sense renunciar als ajuts genèrics o subvencions públiques a què tenen dret altres publicacions de similars característiques del país.

Aquestes són les meves propostes per a reinventar Estela evitant el seu tancament, previst per a finals d'aquest 2012, i garantint la seva adaptació als nous temps.

1.Reunió d'urgència amb els actuals responsables de la revista (els titulars i membres del consell de redacció) per verificar: 1) que el tancament és imminent i 2) que hi ha marge per explorar vies per garantir la continuïtat d'Estela en una nova etapa, i definir les seves condicions (continuïtat o, fins i tot, canvi de titularitat de la publicació).

2. Obertura formal, amb el vist-i-plau dels actuals rectors d'Estela, d'un procés participatiu per sumar el màxim suport possible en la nova etapa, amb la incorporació de responsables que s'hi impliquin i de col·laboradors puntuals, però també de mecenes, subscriptors i anunciants.

3. Creació de tres grups de treball per ser més oberts i més efectius. Grup de treball de continguts periodístics per redefinir l'aposta informativa de la revista, així com els suports (digital i paper) i el seu disseny. Grup de treball de màrqueting per rellançar la marca i captar mecenes i nous subscriptors i anunciants, aprofitant les plataformes digitals de micromecenatge (tipus Verkami), les xarxes socials (terreny en què el col·lectiu Llopasfera ha demostrat perseverança i creixement) i accions més tradicionals (aprofitant físicament la Fira de Calella d'aquest setembre). Grup de treball de relacions institucionals, per liquidar els tractes pendents amb les administracions (subvenció del 2010 de la Generalitat pendent encara de cobrament), explorar vies de col·laboració i tendir nous ponts amb entitats representatives de la ciutat i la comarca (món educatiu, món editorial, universitaris en pràctiques, etcètera).

4. Posada en marxa d'una campanya de suport a Estela en l'arrencada de tot aquest procés que permeti captar el talent necessari en la nova etapa, els recursos econòmics i la complicitat cívica. Amics d'Estela (el nom és una proposta) hauria de superar les 500 persones i/o empreses i entitats, i hauria de permetre garantir la continuïtat de la revista els propers dos anys amb un pressupost auster similar a l'actual (uns 10.000 euros anuals, és a dir, 20.000 euros per superar el tràngol fins el 2014).

5. Garantir la supervivència de l'actual Estela fins el desembre de 2012 mentre, en paral·lel, s'activa tot aquest procés de reinvenció i nova etapa. Els propers números d'Estela (els dos que estan previstos per tancar l'any en curs) haurien de destinar un tractament especial a: 1) explicar de manera transparent com estan els comptes i la situació d'Estela, 2) recollir tota la reacció social que s'ha generat a partir del coneixement de la mort anunciada de la capçalera i 3) recull històric de la revista per fer entendre la importància de la continuïtat i l'aportació d'Estela durant 66 anys a la ciutat.

6. Publicació, durant el 2013 en una data assenyalada i tant en paper com en suport digital, d'un llibre que reculli els millors materials d'Estela i que permeti posar en valor la importància de tota l'operació per salvar la revista, aprofitant per aconseguir una part important dels ingressos proposats (els 20.000 euros esmentats) un cop descomptades les despeses de producció, impressió i distribució d'aquest volum. El llibre podria combinar periodisme, història i fotografia, fent en aquest últim àmbit un acord amb entitats rellevants a nivell local com el Museu-Arxiu i Foto-Film, entre d'altres.

7. Celebració d'un acte públic que serveixi de traca final al procés de rellançament d'Estela, de l'estil taula rodona amb tots els alcaldes de la democràcia a la ciutat durant l'edició del 2013 de la Fira de Calella o coincidint amb alguna altra data significativa. L'acte seria difusió i agraïment d'Estela, i trobada d'interès públic per les aportacions dels convidats. I durant la campanya de les properes eleccions municipals, celebració d'un debat públic organitzat per Estela amb els candidats a l'alcaldia, en solitari o en col·laboració amb altres mitjans de comunicació.

8. Acord amb l'administració (local o nacional) sobre l'arxiu parroquial de la revista, de tal manera que el traspàs a titularitat pública i el seu necessari tractament (documentació i catalogació) permeti garantir la conservació d'aquests materials, la seva difusió entre escolars, estudiosos i gestors públics, així com obrir vies de col·laboració amb possible retorn econòmic.

9. Creació i convocatòria d'un premi anual de literatura, periodisme i nous formats que permeti posar en comú la marca de la capçalera, Estela, amb la tasca formativa dels centres d'ensenyament de la ciutat i l'acció de l'administració local. Caldria definir, a partir de la feina dels tres grups de treball, les fronteres sobre els continguts objecte de la convocatòria: contes, il·lustracions, història, periodisme, etcètera. El premi podria dur el nom, per exemple, de Mossèn Joan Mollerussa o de Francesc Grau per l'estima entre la població d'aquestes dues persones desaparegudes.

10. Acords de col·laboració amb els mitjans locals existents al llarg del 2013, un cop concretada l'operació de rellançament d'Estela. Encartament del VaDeCultura en els exemplars impresos per als subscriptors d'Estela, emissió radiofònica i per televisió per internet d'algun programa setmanal (un espai modest) o mensual (més extens) a Ràdio Televisió Calella a partir dels continguts (nous i també d'arxiu) d'Estela que permetés algun patrocini, i acords amb marques individuals de professionals emergents en entorns digitals (Carles Pascual), blocaires (Jordi Verdura, Josep Barri, etcètera) i col·lectives (Calellòmetre, Llopasfera, etcètera) que ja existeixen i que permetrien compartir continguts. D'Estela en aquests canals, i d'aquests canals que apareguessin publicats a Estela.

Faig aquestes propostes des de la màxima modèstia i sabent que són ambicioses, però només si repensem profundament podem afrontar una nova etapa duradora. Hi ha un document molt interessant del dissenyador Xavier Caliz que proposa objectius i metodologia i que alguns hem començat a llegir i compartir. M'ha semblat molt interessant la intervenció de Joaquim Costa, actual responsable periodístic de la revista, en el grup de debat a Facebook i els seus comentaris pragmàtics i realistes en correus que ens hem intercanviat. Cal agrair i aplaudir la predisposició de la dissenyadora Carme Guri, així com les aportacions del company Carles Pascual, que afronta aspectes més concrets de continguts que em reservo per tractar més endavant. Totes les aportacions de calellencs d'aquestes últimes hores són bones i demostren que el "miracle" és possible.

Estigues al dia. Subscriu-te al butlletí