"Pensament polític als Països Catalans, 1714-2014"

Títol:Pensament polític als Països Catalans, 1714-2014

Autors: Diversos. Enric Renyer i Enric Pujol (dirs.)

 

Edita:Editorial Pòrtic

Apuntde l'editorial: "Aquest llibre té la voluntat d'aplegar, com una síntesi global, les idees i els corrents polítics més influents als Països Catalans dels darrers segles. La seva oportunitat és aquesta ambició de repassar els principals corrents polítics, des del segle XVIII ençà, i oferir, per tant, una necessària visió de conjunt. Així doncs, amb aquesta obra s'ha volgut omplir un buit i estimular els debats i els estudis sobre aquesta temàtica, per obrir noves línies de treball de cara a l'esdevenidor. Alhora, l'elevada formació intel·lectual dels autors i la seva pluralitat ideològica confereix a l'obra un nivell cultural de primera categoria i un interès que depassa l'esfera dels especialistes."

[Els lectors podeu animar-vos a comentar el llibre aquí.]

 

Estigues al dia. Subscriu-te al butlletí